Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ambitny budżet powiatu. Radni dobrze ocenili starostę i zarząd powiatu

Radni powiatu pozytywnie ocenili wykonanie budżetu za pierwsze półrocze tego roku. Wszyscy byli za przyjęciem sprawozdania. Wykonanie budżetu pozytywnie zaopiniowała też Regionalna Izba Obrachunkowa. To ocena pracy starosty i całego zarządu powiatu, który w ten sposób rozliczany jest z podejmowanych decyzji i tego czy dobrze wydaje publiczne pieniądze.

Dochody roczne w budżecie to kwota 88 mln zł, do połowy roku wydano 46 mln zł, czyli budżet wykonano na poziomie 53 procent. Najwięcej, bo 20 mln zł pochłonęła oświata, 7 mln pomoc społeczna, na zadania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej wydano 5 mln 400 tysięcy zł. Niespełna 3 mln zł kosztowały inwestycje drogowe, a 1 mln zł zadania z zakresu ochrony zdrowia. Reszta to wydatki administracyjne.

W oświacie m.in. na remont Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego na os. Azotów wydano w pierwszym półroczu 1 mln zł.  Remontowana aktualnie droga z Kędzierzyna do Zalesia Śl. kosztować będzie w sumie 12 mln zł i to największa inwestycja drogowa w 2017 roku, jedna z największych w historii samorządu, w tym wypadku w pierwszym półroczu wydano pieniądze m.in. na przygotowanie niezbędnej dokumentacji.

Pierwszy etap remontu ulicy Wojska Polskiego pochłonął 1 mln 200 tys. zł, obecnie planowany jest kolejny etap zadania, które ruszy w przyszłym roku. Modernizacja dachu w starostwie kosztowała 500 tys. zł. Zabezpieczono też pieniądze na projekty inwestycyjne w szpitalu, gdzie przy udziale środków unijnych ruszą wkrótce duże inwestycje. Powiat wsparł też utworzenie kierunku medycznego na Uniwersytecie Opolskim kwotą 50 tys. zł. To tylko niektóre z zaplanowanych i przeprowadzonych działań z budżetu samorządu.

AL

Brak opisu obrazka