Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ruszyła kolejna inwestycja drogowa Powiatu w gminie Cisek

W gminie Cisek Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski rozpoczął realizację kolejnego projektu drogowego pt. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice – Biadaczów i 1404 O Cisek – Bierawa: Etap I”, który realizowany jest w ramach Poddziałania 3.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Droga zostanie przebudowana od km 9+028 do km 12+197 tj. od przysiółka Biadaczów i węzła z drogą wojewódzką nr 410 do okolic Urzędu Gminy Cisek w ciągu ulicy Planetorza. Projekt służy usuwaniu skutków powodzi z 2010 roku.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Zdjęcia: Piotr Kramarz

Brak opisu obrazka