Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stowarzyszenia G

Lilianna Świątkowska

tel. (77) 405 27 12 ( pokój nr. 32, II piętro )
e-mail: 
e-mail:

Rejestry stowarzyszeń i fundacje

Plac Wolności 13
47-220 Kędzierzyn-Koźle

 


INFORMACJE i WYDARZENIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH


 

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego (2015-2017)

Rada Działalności Pożytku Publicznego jest pełnoprawnym podmiotem uczestniczącym w stanowieniu
i wykonywaniu prawa. Tworzy ją zespół przedstawicieli trzeciego sektora oraz władzy uchwałodawczej
i wykonawczej.

Celem RDPP jest wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w dokonywaniu zmian służących pełniejszej realizacji konstytucyjnej zasady pomocniczości, rozumianej jako efektywne wykorzystywanie zasobów
i potencjału społeczności lokalnej, zarówno poprzez kreowanie polityk publicznych, jak i realizację zadań  ze sfery pożytku publicznego.