Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dyżur przedstawiciela ORFPK w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Kędzierzynie – Koźlu

Zestaw logo

Od miesiąca października br. w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Kędzierzynie - Koźlu w każdy piątek w godzinach od 8.00 do 14.00 dyżur pełni przedstawiciel Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z Opola (ORFPK).
Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych (ORFPK) rozpoczął działalność 03 lipca 2001 r. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jego celem jest wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa opolskiego poprzez ułatwienie im dostępu do finansowania dłużnego. Udziałowcami ORFPK SA: Województwo Opolskie, Wojewódki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
Beneficjentami są podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które spełniają jeden z niżej wymienionych warunków:
  • prowadzą działalność na terenie województwa opolskiego,
  • są zarejestrowane na terenie województwa opolskiego.
Podmioty korzystające z poręczeń powinny ponadto spełniać warunki określone w regulaminach banków i instytucji finansowych. Kredyty lub pożyczki mogą być zaciągane w sieci placówek banków komercyjnych i spółdzielczych lub placówkach organizacji para bankowych działających przy stowarzyszeniach, fundacjach, agencjach i starostwach powiatowych na terenie woj. opolskiego.
W ramach indywidualnych spotkań, w których udział mogą wziąć zarówno przedsiębiorcy jak i osoby fizyczne zamierzające założyć działalność gospodarczą można uzyskać informację na temat warunków otrzymania poręczenia, a także rozpocząć już wstępną procedurę formalną udzielenia poręczenia.
Spotkania prowadzone będą w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Kędzierzynie – Koźlu przy Placu Wolności 1 w Kędzierzynie – Koźlu na parterze w pokoju nr 01 przez Pana Piotra Nossola.