Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2023-2030”

Zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 100 i 173) do zadań powiatu należy opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania, przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.

Przeprowadzenie konsultacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2023-2030” miało na celu umożliwienie przedstawienia opinii, propozycji oraz ewentualnych uwag na temat projektu Programu podmiotom zainteresowanych w sprawie.

Szczegóły TUPDFSprawozdanie.pdf (615,49KB)

Brak opisu obrazka