Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiat ma swojego przedstawiciela w ważnym ogólnopolskim zespole eksperckim ds. kształcenia zawodowego

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego z Kędzierzyna-Koźla, dr Ireneusz Wiśniewski, znalazł się w gronie eksperckim powołanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Nasz powiat jest tym samym jedynym samorządem tego szczebla w Polsce, który ma swojego eksperta w ważnym ogólnokrajowym zespole. W Warszawie odbywa się właśnie spotkanie z udziałem wszystkich członków tego gremium, na którym omawiany jest system kształcenia zawodowego w kraju.

 - Analizuję tu m.in. niedoskonałości systemu doradztwa zawodowego w Polsce w kontekście doświadczeń stosowania rozporządzenia ministerstwa edukacji wprowadzonego w lutym 2019 roku. Warto pamiętać, że kilka rozwiązań już wcześniej stosowanych było w naszym powiecie. Z kolei za miesiąc w Gdańsku poprowadzę wykład w temacie doradztwa zawodowego, również na przykładzie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego – mówi dr Ireneusz Wiśniewski.  

Do głównych zadań Zespołu Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (National VET Team) należy promowanie oraz doradztwo w zakresie praktycznego zastosowania narzędzi unijnych dotyczących wspierania: mobilności edukacyjnej, zapewnienia wysokiej jakości efektów uczenia się:, uznawalności kompetencji i kwalifikacji, badania losów absolwentów kształcenia zawodowego. Powyższe cele będą realizowane poprzez organizowanie we współpracy z ekspertami i przy ich konsultacji merytorycznej: seminariów, konferencji tematycznych, warsztatów, szkoleń wykładów, debat, wizyt studyjnych oraz prac analitycznych, a także udzielanie doradztwa eksperckiego beneficjentom programu Erasmus+ i innym podmiotom aktywnym w obszarze systemu kształcenia zawodowego w Polsce.  Zespół będzie działał na rzecz poprawy jakości kształcenia zawodowego i wspierania współpracy szkół branżowych i technicznych z pracodawcami.

W ramach zadań prowadzonych przez Zespół Ekspertów kontynuowane będą wybrane działania na rzecz wsparcia i doradztwa beneficjentów sektora szkolnictwa wyższego, zwłaszcza dla Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, szczególnie te dotyczące zastosowania elementów programu studiów na profilu praktycznym.

W skład zespołu wchodzi 17 ekspertów nominowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Obszar oświaty:

 1. Lech Boguta, DSKKZ MEiN
 2. Łukasz Marcisz, DSKKZ MEiN
 3. Jędrzej Stasiowski, Instytut Badań Edukacyjnych
 4. Krzysztof Świerk, Polska Izba Motoryzacji
 5. Robert Wanic, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 6. Arleta Chorąży, KGHM Polska Miedź S.A.
 7. Magdalena Popielewska, Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy
 8. Piotr Krzywda, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
 9. Ireneusz Wiśniewski, Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie- Koźlu
 10. Paweł Salomon, pracodawca

Obszar szkolnictwa wyższego:

 1. Robert Musiałkiewicz, Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku
 2. Lilla Młodzik, Uniwersytet Zielonogórski
 3. Katarzyna Olszewska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
 4. Andrzej Kurkiewicz, Uniwersytet Jagielloński
 5. Jacek Lewicki, Szkoła Główna Handlowa
 6. Hanna Reczulska, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
 7. Jakub Brdulak, Szkoła Główna Handlowa, Polska Komisja Akredytacyjna

AL

Brak opisu obrazka