Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa boiska na wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu wraz z zagospodarowaniem terenu

Brak opisu obrazka

Jedną z inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych było zadanie pt. „Przebudowa boiska na wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Dofinansowanie zadania z Funduszu: 1 068 216,82 zł
Całkowita wartość inwestycji: 1 068 216,82 zł

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię i pochodzą one z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Celem Funduszu jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju, a także impuls inwestycyjny dla regionów.

Celem niniejszego projektu było stworzenie profesjonalnej bezpiecznej infrastruktury sportowej dla młodzieży.

W ramach inwestycji w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu przy szkole zostało przebudowane stare zdegradowane boisko asfaltowe na nowe wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 20 m x 31 m i całkowitej powierzchni 611,45 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.
Wykonane zostały również obiekty małej architektury oraz ciągi dla pieszych i pieszo-jezdne. Teren sportowy został ogrodzony, został posadowiony piłkochwyt i zainstalowane nowoczesne ekologiczne oświetlenie. Wybudowane zostały również trybuny sportowe.
W ramach inwestycji powstały: boisko do piłki nożnej, boisko do piłki ręcznej, boisko do piłki koszykowej, boisko do piłki siatkowej, boisko do tenisa.

Grupą docelową zadania są przede wszystkim uczniowie Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu.

Roboty budowlane wykonane były przez firmę K+D z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Foto: Piotr Kramarz