Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2041 O ul. 1 Maja w Kędzierzynie-Koźlu poprzez budowę przejścia dla pieszych

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski pozyskał środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację w roku 2021 zadania pt. „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2041 O ul. 1 Maja w Kędzierzynie-Koźlu poprzez budowę przejścia dla pieszych”.

Dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych wynosi 83 950,98 PLN, a wartość całej inwestycji opiewa na kwotę 104 938,73 PLN.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, z którego współfinansowana jest inwestycja stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Celem realizacji zadań w ramach Funduszu dotyczących ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i osób korzystających z przejść.
Celem projektu jest poprawa warunków bezpieczeństwa na drodze powiatowej w gminie Kędzierzyn-Koźle na ul. 1 Maja w obrębie skrzyżowania z ul. Stalmacha, gdzie powstanie nowe przejście dla pieszych.

Efekty projektu to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez budowę przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą drogową oraz przebudową chodników  zatoki autobusowej. Dodatkowo przejście dla pieszych zostanie oznakowane latarniami hybrydowymi z aktywnymi znakami drogowymi i wykonane zostanie również nowe oznakowanie poziome.

Inwestycja zostanie także oznakowana tablicą informacyjną o dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Harmonogram prac zakłada zakończenie inwestycji w roku 2021.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Stan na listopad 2021 r.
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Stan na grudzień 2021 r.
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Foto: Anna Małkowska, Piotr Kramarz