Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Tylko mnie kochaj”- kampania promująca rodzicielstwo zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie –Koźlu  prowadzi kampanię na rzecz rodzicielstwa zastępczego „Tylko mnie kochaj”. W ramach kampanii prowadzimy nabór kandydatów na rodziny zastępcze.

Jest wiele dzieci, które z różnych powodów, nie mogą wychowywać się w swoich biologicznych rodzinach, dzieci te mają prawo do miłości!
Rodzicielstwo zastępcze, dla pozbawionych swojej naturalnej rodziny dzieci, stanowi niepowtarzalną szansę na prawidłowy rozwój. W zastępczej rodzinie dzieci mają zapewniony nie tylko „dach nad głową” i godziwe warunki życia, lecz także opiekę, ciepło i miłość.
Najważniejsze, aby dzieci znalazły się w rodzinie, która nie tylko pokocha je bezwarunkowo, ale też zadba o jakość poczucia tożsamości, zaakceptuje je z całym bagażem, często bardzo trudnych przeżyć. W rodzinie, która pomoże przywrócić wiarę w siebie i w innych ludzi, a także uporać się z przeszłością i nauczy kochać nowych rodziców.
       Dużo piękna   i dobra znajduje się w ludziach przyjmujących do swoich domów dzieci osamotnione, odrzucone i osierocone. Ich postawy rodzicielskie wywierają głęboki wpływ na dziecko. Pomagają rozwijać dziecku jego funkcje poznawcze, kształtują jego obraz siebie i świata. Motywują do obowiązku szkolnego i pomagają rozwijać zdolności, wywierają pozytywny wpływ na pełnienie w przyszłości ról ojca i matki. Emocjonalny stosunek do dziecka wyraża się w każdym słowie, geście czynności w ten sposób zmieniają negatywne doświadczenia dziecka i sprawiają, że na nowo zaczyna ufać dorosłym .
 
Podaruj swoje serce, swój dom, rodzinę i odpowiedz na niemą modlitwę porzuconych dzieci.
 
 
 
W załączniku informacja na temat rodzin zastępczych.
 
DOCRODZINA ZASTĘPCZA.doc (44,00KB)