Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zdrowia, optymizmu, wytrwałości, zgody i tego byśmy wkrótce mogli być razem!

Mieszkańcom powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego składamy najlepsze życzenia świąteczne. Chwil przepełnionych nadzieją oraz wzajemnej życzliwości.

Niechaj ten czas – mimo pandemii – okaże się okresem umacniania naszych więzi z najbliższymi, nie pozwoli nam zapomnieć o potrzebujących i cierpiących, będzie okresem refleksji nad życiem, momentem pojednania i otwarcia na potrzeby bliskich.

Starosta Małgorzata Tudaj, wicestarosta Józef Gisman wraz z Zarządem Powiatu

Przewodnicząca Rady Powiatu Danuta Wróbel wraz z Radnymi

Brak opisu obrazka