Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi powiatowej nr 1477 O ul. Wojska Polskiego w Kędzierzynie-Koźlu: Etap III

Brak opisu obrazka

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski pozyskał środki finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację w roku 2019 zadania pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1477 O ul. Wojska Polskiego w Kędzierzynie-Koźlu: Etap III”.

Dofinansowanie zadania ze środków Państwowego Funduszu Celowego wynosiło 721 765,17 PLN, a wartość całej inwestycji opiewała na kwotę 1 443 530,34 PLN.

Fundusz Dróg Samorządowych, z którego współfinansowano inwestycję stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Celem projektu była poprawa warunków bezpieczeństwa na ważnej z punktu widzenia komunikacji drodze powiatowej w gminie Kędzierzyn-Koźle.

Efekty projektu to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez:
- przebudowę 906 m drogi wraz ze wzmocnieniem podbudowy siatką stalową,
- budowę po jednej stronie jezdni dwukierunkowej ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 m na odcinku 906 m, która została oddzielona od krawędzi jezdni zieleńcami o szerokości 1 m,
- wyznaczenie przejazdu dla rowerzystów wraz z aktywnym oznakowaniem,
- utwardzenie pobocza,
- przygotowanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

Ustawiono także 2 tablice informujące o dofinansowaniu zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Harmonogram prac zakładał:
1. Roboty pomiarowe i roboty rozbiórkowe – czerwiec 2019 r.
2. Roboty ziemne i podbudowa – czerwiec 2019 r.
3. Roboty brukarskie – czerwiec 2019 r.
4. Nawierzchnia ścieżki rowerowej i zjazdów – lipiec 2019 r.
5. Nawierzchnia jezdni – wrzesień 2019 r.
6. Oznakowanie – wrzesień 2019 r.
7. Pobocza – czerwiec 2019 r.

Zakończenie inwestycji – lipiec 2019 r.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Foto: Piotr Kramarz

Brak opisu obrazka