Ogłoszenie o I przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste - Koźle