Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - Kędzierzyn