Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym - Pawłowiczki