Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie - Koźle