Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem ul. Piastowska 15, obręb Koźle