Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - Przewóz