Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym - Koźle