Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym Roszowicki Las