Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie darowizny na rzecz Gminy Reńska Wieś - o. Komorno, Harcerska 81