Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym Koźle ul. Roosevelta