Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym ul. Kozielska w Kędzierzynie-Koźlu