Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Cisek