Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Sławięcicach