Ogłoszenie o zamiarze wydania decyzji zezwalającej na przeprowadzenie kolektora kanalizacji deszczowej