Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym Dziergowice ul. Dworcowa