Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju