Kamera on-line

Aktualności

 • Obchody Święta Policji

             24 lipca 2012 r. odbyły się uroczyste obchody Święta Policji. W uroczystości, która miała miejsce w siedzibie Powiatowej Komendy Policji w Kędzierzynie-Koźlu, udział wziął starosta Artur Widłak. Starosta złożyła na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Kędzierzynie-Koźlu mł. Inspektora Ireneusza Jaroszyńskiego serdeczne podziękowania i wyrazy uznania dla wszystkich Policjantów za ofiarną służbę i zaangażowanie, wyraził także nadzieję, że współpraca Komendy Powiatowej Policji i Samorządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego będzie nadal rozwijać się wzorowo i zaowocuje działaniami, które istotnie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa. W uroczystości udział wzięli także m.in. prezydent miasta Tomasz Wantuła, wójtowie gmin oraz skarbnik powiatu Wiesława Trelka.
  DSC_1040.jpeg DSC_1041.jpeg DSC_1047.jpeg DSC_1063.jpeg

 • Program „Aktywny Samorząd” kierowany do osób niepełnosprawnych

  image004.jpeg W związku z przystąpieniem Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego  do realizacji pilotażowego programu „ Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informujemy, że od 16 lipca rozpoczął się nabór wniosków, który będzie trwał do 30 września br. Wszystkie osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w programie zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Skarbowa 4, tel. 77 4810282 lub 77 4833323.  Wnioski można pobrać również na stronie internetowej www.pcpr-kkozle.pl, na stronie tej można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu.

 • Obchody Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Kresach Południowo-Wschodnich

  Sejmik Województwa Opolskiego uchwałą nr XVII/236/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r., ustanowił w województwie opolskim dzień 11 lipca Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej. Uroczystości z tej okazji, rozpoczęły się w Kędzierzynie-Koźlu o godz. 12:00. W kościele p.w. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej w Koźlu odprawiono mszę w intencji Polaków pomordowanych na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej. Po zakończonej mszy, uczestnicy obchodów przemaszerowali wraz z kompanią honorową, orkiestrą i pocztami sztandarowymi do Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Orląt Lwowskich, gdzie znajduje się tablica upamiętniająca ludobójstwo Polaków na Kresach.
  Zdjęcia 316.jpeg IMG_1693.jpeg IMG_1735.jpeg

 • Spotkanie integracyjne „Otwarte Drzwi”

  W dniu 11 lipca 2012 r., o godz. 9:30, rozpoczęło się spotkanie integracyjne dla osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie. Głównym organizatorem „Otwartych Drzwi” była kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie-Koźlu Maja Kunicka. Udział w nim wzięli mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej z Sośnicowic i Sławięcic; uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowych z Kędzierzyna-Koźla, Raciborza i Krapkowic; podopieczni Stowarzyszenia „Mały Książę” oraz Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” z Kędzierzyna-Koźla.
  Zdjęcia 299.jpeg Zdjęcia 284.jpeg Zdjęcia 280.jpeg

 • Pilotażowy program - Aktywny Samorząd

  Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski przystąpił do realizacji pilotażowego programu „ Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  Realizatorem programu będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie – Koźlu ul Skarbowa 4, tel. 774810282, 77 4833323.

 • Uprawnienia społecznego opiekuna zabytków dla Kozielskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii i Archeologii EXPLORATOR

  Na wniosek Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, w dniu 18 czerwca 2012 r., wydał decyzję o ustanowieniu Kozielskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii i Archeologii EXPLORATOR społecznym opiekunem zabytków. Jest to pierwszy społeczny opiekun zabytków w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim.
  DSC_0880.jpeg 101_0253.jpeg 100_7113.jpeg

 • Zakończenie roku szkolnego w szkołach Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

  29 czerwca 2012 r. w szkołach ponadgimnazjalnych odbyły się uroczyści z okazji zakończenia roku szkolnego 2011/2012. W wydarzeniach tych udział wzięli m.in. starosta Artur Widłak, który gościł w Zespole Szkół w Komornie, wicestarosta Gabriela Tomik, która odwiedziła Zespół Szkół Elektryczno-Telekomunikacyjnych i Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, członek Zarządu Powiatu Jakub Gładysz obecny był w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej, a kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Renata Scheit odwiedziła Zespół Szkół Nr 3 w Sławęcicach.
  DSC_0864.jpeg DSC_0861.jpeg DSC_2023.jpeg DSC_1956.jpeg