Szkolnictwo ponadgimnazjalne

Powiatowy Zespół Oświaty

Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. (077) 472 38 80
fax. (077) 472 38 85
Dyrektor: Aurelia Stępień


Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie - Koźlu

ul. Skarbowa 2
47-200 Kędzierzyn - Koźle
tel. (077) 482 59 50, 482 59 52
Dyrektor: Urszula Więcek 

http://www.zs1.edu.pl/ 

 
Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte
 
ul. Boh. Westerplatte 1
47-200 Kędzierzyn - Koźle
tel. (077) 406 16 50
fax (077) 406 16 52
Dyrektor: Agnieszka Kossakowska
 
 
Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja

ul. Sławięcicka 79
47-230 Kędzierzyn - Koźle
tel. (077) 483 49 93
Dyrektor: Adam Kania 
 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
 
ul. Mostowa 7
47-223 Kędzierzyn - Koźle
tel. (077) 481 22 09
Dyrektor: Maria Staliś
  
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
 
ul. Piramowicza 36
47-200 Kędzierzyn - Koźle
tel. (077) 482 34 74
tel. (077) 482 33 05
Dyrektor: Ryszard Więcek
 
II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
 
ul. Matejki 19
47-220 Kędzierzyn - Koźle
tel. (077) 483 21 62
Dyrektor: Katarzyna Arciszewska - Stępień
http://www.lo2kk.edu.pl/
 
Zespół Szkół w Komornie - przekazano prowadzenie szkoły Gminie Reńska Wieś
 
ul. Harcerska 81
47-214 Poborszów
tel. (077) 482 31 51
fax: (077) 482 09 82

http://www.zsk.k-k.pl/
 
Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy
 
ul. Krasickiego 10
47-206 Kędzierzyn - Koźle
tel. (077) 482 35 64
Dyrektor: Krystyna Gielas
 
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
 
ul. Mostowa 7
47-223 Kędzierzyn - Koźle
tel. (077) 481 37 52
Dyrektor: Ireneusz Wiśniewski
http://www.ckpiukk.pl/
 
Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
 
 ul. Skarbowa 4
47-200 Kędzierzyn - Koźle
tel. (077) 482 12 26
fax. (077) 482 37 28
Dyrektor: Justyna Lubieniecka
 
Ognisko Artystyczne
 
ul. Kościuszki 40
47-220 Kędzierzyn - Koźle
tel. (077) 472-33-95
Dyrektor: Gotfryd Włodarz
 
Bursa Szkolna
 
Bursa Szkolna
ul. Piastowska 19
tel. (077) 482 32 11
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Dyrektor: Zdzisław Krzysztofka
http://www.bskedzierzyn.szkolnastrona.pl/
 
Dobre kadry i wiele inwestycji
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
Jedną z największych w Polsce pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie oddano do użytku w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Przeprowadzono remont sanitariatów, korytarzy, magazynu, a także znajdującego się na terenie placówki parkingu. Modernizacji doczekała się także stacja kontroli pojazdów na kozielskiej wyspie, gdzie istniejące pomieszczenia zostały przystosowane do obowiązujących przepisów. CKPiU współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy i prowadzi różnego rodzaju kursy oraz szkolenia. Zajmuje się także przekwalifikowywaniem pracowników.
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
- Majowa powódź poważnie pokrzyżowała plany kozielskiej placówki. Starostwo Powiatowe przystąpiło do prac związanych z osuszaniem pomieszczeń. Wyremontowano strawione przez żywioł sanitariaty oraz pomieszczenia socjalne dla pracowników. Liceum doczekało się także częściowej wymiany pokrycia dachowego oraz odmalowania sal. Wprowadzono dziennik elektroniczny.
II liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
- Z myślą o młodzieży powstała zupełnie nowa w pełni funkcjonalna hala gimnastyczna. Jest to największa inwestycja w powiatową placówkę szkolną. Pozostałe remonty:
- Wymiana drzwi wewnętrznych.
- Demontaż osłon eternitowych i remont dachu istniejącej sali gimnastycznej.
- Remont instalacji elektrycznej w łazienkach.
- Remont pracowni komputerowej.
Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich  
- Remont kominów.
- Modernizacja dachu auli szkoły.
- Roboty remontowo-budowlane w budynku byłego internatu.
- Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej.
- Dobudowano klatkę schodową z windą dla niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte  
- Remont korytarzy szkolnych oraz poszycia dachowego.
- Remont statku MS Sucharski w ramach wielkiego powiatowego projektu.
- Remont pracowni uczniowskich.
- Budynek „żeglugi” doczekał się termomodernizacji .
- Przeprowadzono liczne prace popowodziowe.
Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja
- Remont i doposażenie sal dydaktycznych – przebudowano pracownie chemiczne na nowoczesne sale hotelarskie. 
- Przebudowy doczekał się wjazd do szkoły wraz z parkingami.
- Remont parkietów auli, sali gimnastycznej oraz stolarki drzwiowej sali gimnastycznej.
- Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej a także pokoju nauczycielskiego.
- Termomodernizacja sali gimnastycznej, gdzie w całości wymieniono okna na nowe z PCV.  
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie
- Ocieplono dach budynków A i C oraz sali gimnastycznej.
- Wymieniono stolarkę okienną w świetlicy i siłowni.
- Remont posadzek w ciągach komunikacyjnych oraz wymiana instalacji wodociągowej.
- Remont ogrodzenia boiska szkolnego.
- Remont przewodów centralnego ogrzewania.
- Wymiana zewnętrzna sieci wodociągowej.
- Częściowa wymiana grzejników centralnego ogrzewania.  
- Remont posadzek w salach lekcyjnych.
- Wymiana instalacji elektrycznej.
- Zespół Szkół w Komornie
- Wymiana stolarki okiennej w budynku głównym oraz sali gimnastycznej.  
- Zakup centrali telefonicznej.
- Wykonano dokumentację na termomodernizację obiektów szkolnych.
- Remont szkolnego samochodu.
- Modernizacja instalacji sanitarnej.
- Usuwanie skutków popowodziowych – remont przepompowni ścieków.
Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy
- Wykonano dużą inwestycję związaną z kanalizacją szkolną.Założono również monitoring wizyjny w pomieszczeniach placówki.
- Sporządzono dokumentację projektową na adaptację poddasza na gabinety terapii.
Bursa Szkolna
- Placówka należy do tych, które najbardziej ucierpiały podczas majowej powodzi. Osuszano ściany, skuto tynki i zakupiono wyposażenie kuchenne oraz naprawiono kotły centralnego ogrzewania.Remontu doczekały się schody od strony podwórza.
Ognisko artystyczne
- Powiat wspierał budowę nowej sali koncertowej. Przeprowadzono liczne remonty związane z bieżącym utrzymaniem placówki.