XXX nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego